Automatyka Bram
Stron g��wnaZestawy do bram gara�owych

SIM

TEO 700

Automatyka do bram rezydencjalnych

Teo 700 jest nap�dem o du�ej sile ci�gu przeznaczonym do automatyzacji bram segmentowych i uchylnych o wysoko�ci do ok. 2,3-2,4m. G�owica nap�du zawiera central� steruj�c� z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433 Mhz. Na obudowie umieszczone zosta�y przyciski, pozwalaj�ce w prosty spos�b zaprogramowa� go, bez potrzeby zdejmowania pokrywy.

  • Stalowa szyna z �a�cuchem w jednym odcinku
  • D�ugo�� szyny 3300 mm, maksymalne otwarcie bramy do 2300-2400 mm
  • Wbudowane o�wietlenie pomocnicze gara�u
  • Silnik wyposa�ony w encoder - s�u��cy do automatycznego okre�lenia pozycji bramy
  • Czujnik antyzmia�dzeniowy
  • Automatyczna regulacja pr�dko�ci oraz spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
<

Nap�d sprzedawany jest zestawach.

Zestaw zawiera g�owic� nap�du z silnikiem i central� steruj�c�, szyn� z �a�cuchem i kompletem podwiesi, oraz nadajnik dwukana�owy.

 
AUTOMATYKA BRAM 90-014 ��d�,ul Nawrot 48 tel.+48 42 674 32 53 tel. kom.+48 792 040 940
biuro@e-automatykabram.com.pl